Workplace Europe: circular economies without borders

Datum van item

13 mei

Event location: Tapijn Brasserie (Maastricht University)

Hele dag -

Workplace Europe: Circular Economies without Borders heeft als doel kennis te delen en gemeenschapsvorming rond circulaire economie in grensregio's te bevorderen. Als regionaal verankerd expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek, wil Studio Europa Maastricht de samenwerking op dit gebied versterken. We streven ernaar om voor deze werkplaats vertegenwoordigers van regionale bedrijven, circulaire start-ups, multinationals, science hubs, intermediairs, maatschappelijke organisaties, overheden en universiteiten bij elkaar te brengen. 

Wat kun je verwachten? 

Op vrijdag 13 mei vanaf 13:00 uur pakken we het thema circulaire economie uit in de context van Europese grensregio's. Door middel van een keynote speech en een interactieve werkplek met belangrijke stakeholders in het regionale circulaire ecosysteem en deelnemers aan de Cross Créathon Maastricht-Lille 2022, zal de Workplace Europe verschillende sectoren en culturele perspectieven samenbrengen.

Samen zullen we nadenken over vragen als:  

  • Wat zijn de uitdagingen en kansen voor de circulaire economie in postindustriële grensregio's zoals de Euregio Maas-Rijn en de Europese metropool Lille? 
  • Hoe vertalen Europese initiatieven zoals het Actieplan Circulaire Economie zich naar deze regionale contexten? 
  • Wat is er nodig om deze ambities in de praktijk te brengen?

We zullen de tijdens de dag verzamelde inzichten vertalen in voorstellen voor verdere experimenten, onderzoeksthema's en potentiële projectideeën. Ten slotte is het de bedoeling om de resultaten op regionaal en Europees niveau te verspreiden.