‘Van data naar daad’: samenwerking GROBA en JECKX versterkt duurzame inzetbaarheid medewerkers

Datum van item

15 september 2023

Categorie van item:

Praktijkverhalen

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

33x bekeken

In een tijd waarin de arbeidsmarkt voortdurend verandert en de eisen aan werknemers steeds hoger worden, is het cruciaal voor bedrijven om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. GROBA, een bedrijf dat machines produceert voor de kaasverwerkingsindustrie, begreep dit en besloot de handen ineen te slaan met JECKX, een adviesbureau voor duurzaam werkgeverschap. Samen werken ze aan verschillende interventies die de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers verbetert. Een belangrijke factor die deze samenwerking mogelijk maakte, was de financiële steun van ZonMW, een subsidieprogramma voor duurzame initiatieven op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg.

Cobianne Lodder is manager human resources & organization development. “We hebben vijftig medewerkers in dienst bij GROBA die allemaal even belangrijk zijn”, vertelt ze. “De mensen in je bedrijf maken het verschil, daarom moet je zuinig op ze zijn. Omdat ik een achtergrond heb in zowel HR als technische bedrijfskunde, kan ik meedenken over de techniek én de mensen in ons bedrijf.” Nadat Cobianne een presentatie over duurzaam werkgeverschap volgde, kwam ze in contact met adviesbureau JECKX en dus ook met Cynthia Noordoven. Cynthia: “Samen met mijn businesspartner Jolanda ondersteun en adviseer ik bedrijven over duurzaam werkgeverschap, werkgeluk & wellbeing. Al gauw na ons eerste contact zijn Cobianne en ik in augustus 2022 aan de slag gegaan met de subsidieaanvraag bij ZonMW. En met succes!” Door het ontwikkelen van een maatwerkgerichte aanpak met innovatieve interventies op Mentale Vitaliteit en Werkgeluk wisten Cobianne en Cynthia ZonMW te overtuigen subisidie toe te kennen voor de medewerkers voor GROBA. Een financiering uit het subsidieprogramma ‘Mentale vitaliteit bij werkenden’

Samen sterk

De subsidie die deze samenwerking mogelijk maakte, werd verstrekt door ZonNW. Dit subsidieprogramma is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft. Het programma is opgezet om werkenden zich weer mentaal fit en sterk te laten voelen en blijven voelen. Cynthia: “Om kans te maken op de subsidie moest GROBA zich openstellen voor onderzoek en transparantie bieden over het programma en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning van de subsidie is dat een onderzoekspartij actiegericht en kwalitatief onderzoek kan doen gedurende het traject. Hiervoor hebben GROBA en JECKX in EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation) een mooie samenwerkingspartner gevonden. “Zij verzorgden de nulmeting waarop de interventies zijn bepaald, die over de looptijd van een jaar worden geïmplementeerd.”

De nulmeting leverde een score op van 7,4 op het gebied van werkgeluk en welzijn. Een indrukwekkend cijfer, maar het managementteam van GROBA stelt zichzelf ambitieuze doelen. “We streven ernaar om aan het einde van het traject een score van 8 te behalen”, legt Cobianne uit. “Uit onderzoek blijkt dat wanneer medewerkers hun werkgeluk boven de 8 scoren het grootste verschil wordt gemaakt binnen de organisatie. We willen onszelf uitdagen om alles eruit te halen wat erin zit. We willen onze medewerkers vooropzetten en weten nu aan welke knoppen we kunnen draaien om naar die 8 toe te werken.”

Draaien aan de knoppen

Hieronder vallen onder meer veiligheid en zekerheid, werk-privébalans, leefstijl en gezondheid, leiderschap, communicatie, en werkdruk. “De basis van alle interventies begint bij tweerichtingsverkeerbenadering, waarbij zowel het management als medewerkers actief betrokken zijn. Naar elkaar luisteren, ideeën uitwisselen en elkaar nog beter leren kennen in formele en informele setting draagt daaraan bij”, vertelt Cynthia. “Voorbeelden van interventies die deel uitmaken van dit traject zijn persoonlijk krachtassessments, empowermenttraining en workshops Werkgeluk & Wellbeing, een leiderschapsprogramma. Met een werkgroep evalueren we samen de acties en successen. Tijdens themabijeenkomsten met de medewerkers wordt besproken wat wel werkt en wat niet en hebben we voor de verbinding een gezellig moment met een hapje en drankje erbij. “De medewerkers reageren boven verwachting positief op de veranderingen en werken graag mee.”

Inmiddels loopt GROBA goed op schema met de ontwikkelingen. “We zien al verschillen en het programma loopt nog tot het eind van het jaar. En daar stopt het uiteraard niet!”, vertelt Cobianne. “De veranderingen worden met en met ‘normaal’ in onze bedrijfsvoering.”

Investeer in je medewerkers

Cobianne en Cynthia zijn enorm positief over de effecten die tot nu toe al zijn behaald bij GROBA. Daarom willen ze andere ondernemers met hun verhaal inspireren om ook te investeren in hun medewerkers. Cynthia: “Elke euro die je hierin stopt verdien je dubbel en dwars terug. Want gezonde medewerkers dragen bij aan positieve resultaten voor je bedrijf.” Cobianne vult aan: “Ja, het kost veel tijd. En ja, het kost geld. Maar het resultaat zie je zo gauw terug in de organisatie. Veerkrachtigere medewerkers, meer pro-activiteit en creativiteit op de werkvloer, maar bovenal met de verbinding die onderling is versterkt zijn we erg blij mee. De skills die je je medewerkers meegeeft met deze interventies dragen ze de rest van hun carrière bij zich.”