Veldsymposium ’Nieuwe teelten, nieuwe waarden: focus eiwitgewassen’

Datum van item

30 september

Event location: Brightlands Campus Greenport Venlo

09:00 - 13:00

Field symposium 'New crops, new values: focus protein crops'

Veldsymposium ’Nieuwe teelten, nieuwe waarden: focus eiwitgewassen’

Op vrijdag 30 september vindt op de Brightlands Campus Greenport Venlo een bijzonder evenement plaats: Veldsymposium – Nieuwe teelten, nieuwe waarde – Focus Eiwitgewassen. Dit ochtend vullend programma wordt georganiseerd vanuit Platform Nieuwe Teelten Limburg, dat vanuit de LLTB is ontstaan in samenwerking met onder andere Vereniging Innovatief Platteland, Stichting Wageningen Research, Compas Agro, AMIBM, HAS Hogeschool.

Tijdens dit eerste Veldsymposium staan eiwitgewassen en de positionering en samenwerking in nieuwe ketens centraal. In een gevarieerd programma, met bijdrages van onder andere Agrifirm, Lekker Lupine, HAS Hogeschool, ZLTO en diverse marktpartijen, wordt aandacht besteed aan het gehele speelveld van teelt, oogst en hoogwaardige (food-)toepassingen voor eiwitrijke bronnen. Hierin wordt samengewerkt met een aantal concrete regionale projecten, waaronder ‘Verbonden Peelproeftuinen’ en het Interreg NL-D project ‘Circular BIO’.

Op het Veldsymposium zijn zowel leden als niet-leden van de LLTB welkom. Toegang is gratis. Bent u nieuwsgiering naar de kansen die er liggen binnen de eiwitrijke gewassen en laat u zich graag verrassen door de mogelijkheden die deze gewassen bieden?

Meer informatie en aanmelden